Autoverzekering | Veel gestelde vragen


Compulsory (CTPL): een door de overheid verplicht gestelde verzekering voor ieder motorvoertuig. Deze dekt alleen lichamelijk letsel of overlijden (lage dekkingen). Zaakschade is niet gedekt. De Compulsory heeft u altijd nodig, naast één van onderstaande verzekeringen.
First Class verzekering: deze staat beter bekend als de All Risks of volledig casco verzekering. Een First Class verzekering biedt uitgebreide dekkingen voor uw eigen auto inclusief o.a. zaakschade, lichamelijk letsel of overlijden, ongevallendekking, dekking voor medische onkosten voor de bestuurder en passagiers, brand, diefstal en borgtocht.
Third Class verzekering: deze is te vergelijken met de Nederlandse WA-verzekering. Deze dekt schade aan eigendommen en medische kosten van derden. Daarnaast is er ook dekking voor medische onkosten voor de eigen inzittenden plus bailbond (borgtocht).
3+1: dekt hetzelfde als 3rd class, maar tevens is schade aan de eigen auto gedekt. Deze verzekering dekt niet als u een eenzijdig ongeval heeft of als de identiteit van het andere motorvoertuig niet bekend is.
2+1: deze verzekering dekt hetzelfde als de 3+1 verzekering echter hierbij is ook brand en/of diefstal van uw eigen auto gedekt.

Vanuit Europa zijn wij vaak gewend om een auto niet meer All Risks te verzekeren als deze wat ouder wordt, zeker als men zelf zo goed als nooit schade heeft. Het is echter aan te raden om in Thailand zolang mogelijk een First Class verzekering aan te houden. In België en Nederland kan men er vanuit gaan dat andere weggebruikers allemaal verzekerd zijn. Dat is een groot verschil met Thailand waar veel bestuurders niet zijn verzekerd.

Als u schade oploopt waarbij een derde partij schuld heeft, kunt u in Thailand alsnog makkelijk in een situatie komen waarbij u zelf voor de kosten opdraait als de andere partij niet is verzekerd en geen geld heeft. Bij een First Class verzekering vergoedt uw maatschappij altijd uw schade en verhaalt dit vervolgens op de tegenpartij. U heeft daar dus geen omkijken naar. U kunt tegenwoordig tot de auto 20 jaar oud is First Class verzekeren.

Op iedere First Class polis vindt u in de middelste kolom de verzekeringswaarde van de auto. Dit is het bedrag dat u ontvangt bij total loss of diefstal van uw auto.

U zult zien dat dit verzekerde bedrag lager is dan de daadwerkelijke waarde van uw auto. In Thailand wordt de auto voor maximaal 80 tot 85% van de dagwaarde gedekt. De belangrijkste reden hiervoor is dat het vermelde bedrag zowel op de 1e dag van de polis als op dag 364 wordt uitbetaald. In het laatste geval is de auto bijna een jaar ouder en dus minder waard.

Normaal gesproken zult u geen vervangauto krijgen Sinds een jaar of 2 kunt u echter wel “Loss of Use” claimen bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij (ervan uitgaande dat de tegenpartij schuld had aan de aanrijding en verzekerd is). Voor een sedan ligt het vergoedingsbedrag op 500 baht per dag die u de auto niet heeft kunnen gebruiken. Loss of Use dient rechtstreeks door uzelf bij de maatschappij van de tegenpartij te worden geclaimd. Als de tegenpartij niet is verzekerd, kunt u Loss of Use nog steeds bij hem/haar claimen. Als deze echter niet kan of wil betalen, is de enige weg via de rechtbank.

Er zijn in Thailand 2 soorten polissen verkrijgbaar:

1. Een polis gebaseerd op dealer garage. Hiermee kunt u met uw auto naar de officiële dealer gaan voor reparaties. Een verzekering met dealer garage kan in het algemeen worden afgesloten tot de auto 5 jaar oud is. Deze polis is duurder dan een polis met contract garage maar toch is het een aanrader. Dealer garages leveren meestal betere kwaliteit, gebruiken originele onderdelen en zijn met reparaties sneller dan contract garages.

2. Een polis gebaseerd op contract garage. Met dit soort polissen is het niet toegestaan om de auto naar de officiële dealer te brengen (tenzij u zelf de meerkosten betaalt). Iedere maatschappij heeft een ruim netwerk van contract garages overal in Thailand.

De enige verzekering die wettelijk verplicht is, is de CTPL (Compulsory Third Party Liability). De jaarpremie voor een sedan is 645.21 baht. Weliswaar goedkoop maar deze verzekering dekt alleen lichamelijk letsel/overlijden en dat tegen relatief lage bedragen. Schade aan eigendommen – of dit nu uw eigen auto is of die van een ander – is niet gedekt. Alle andere verzekeringsopties zoals First, Second, Third Class, 2 + 1 etc. zijn vrijwillig. Ondanks dat u niet bekeurd zult worden is het uiteraard niet aan te raden om met alleen de CTPL rond te rijden.

Normaal gesproken is de NCB opbouw als volgt:
Na 1 jaar 20 %
Na 2 jaar 30 %
Na 3 jaar 40 %
Na 4 jaar 50 %

Note 1: De NCB wordt alleen berekend over de basispremie. De totale premie is opgebouwd uit verschillende componenten en niet over ieder component wordt NCB verrekend.

Note 2: In tegenstelling tot wat wij gewend zijn, hoort de NCB hier bij het voertuig en niet bij de bestuurder. Als u een nieuwe auto koopt, zult u weer met 0% NCB beginnen (overschrijven van NCB naar een andere auto is alleen mogelijk onder speciale omstandigheden).

1 Switchen van dealer garage naar contract garage
2 Door het nemen van een eigen risico. Een eigen risico van bijvoorbeeld 5,000-baht voor eigen schade, hoeft alleen betaald te worden als u schuld heeft aan de aanrijding.
3 Door een polis af te sluiten op basis van “Named Drivers”. Men kan maximaal 2 namen opnemen op de polis. Dit verlaagt de premie. Als u de auto vervolgens een keer uitleent en er wordt schade gereden door de lener (die niet op de polis staat), is de auto nog steeds verzekerd maar geldt er een eigen risico van 6,000-baht.
4 Door het plaatsen van een Dashcam kunt u in veel gevallen ook 5 tot 10% korting krijgen

Het kan voorkomen dat u een First Class verzekering heeft zonder eigen risico maar dat u alsnog wordt gevraagd om 1,000-baht te betalen. Dit kan gebeuren als u schade heeft opgelopen dis is veroorzaakt door een ander motorvoertuig waarvan de identiteit niet bekend is. In Thailand geldt in dat geval de wettelijke regel dat men 1,000-baht zelf moet betalen. Het is dus het overwegen waard om, als u bij uw geparkeerde auto terugkomt en ziet dat er iemand tegenaan gereden is zonder een briefje achter te laten, aan de maatschappij te melden dat u zelf tegen een paaltje bent gereden.

Tot medio 2020 vond men vaak hoge dekkingsbedragen voor overlijden van de tegenpartij. Deze hoge bedragen werden echter in de praktijk nooit betaald. Het uit te keren bedrag bij overlijden werd altijd bepaald tijdens onderhandelingen tussen de maatschappij en de nabestaanden. Medio vorig jaar is dit veranderd en schrijft de OIC (de Thaise verzekeringstoezichthouder) voor dat maatschappijen, in dergelijke situaties, het bedrag moeten betalen dat op de polis staat vermeld. Een gevolg hiervan was dan ook dat vrijwel alle maatschappijen de verzekerde bedragen gingen verlagen. Nu is 500,000-baht per persoon een beetje de standaard geworden. Verhogen van het dekkingsbedrag is vaak mogelijk tegen geringe meerkosten. Dat is een aanrader: 500,000-baht is eigenlijk een beetje te laag.

Op iedere polis ziet u de dekkingen voor lichamelijk letsel/overlijden van derden staan maar ook dekking voor medische kosten voor bestuurder en inzittenden van de eigen auto. De dekkingen voor de laatste groep zijn i.h.a. laag (bijvoorbeeld maximaal 100,000-baht per persoon waar de dekking voor de medische kosten van derden vaak minimaal 500,000-baht is). Als u passagiers meeneemt die geen eigen familie zijn, zullen deze onder de hogere dekking voor derden vallen. Uzelf als bestuurder en naaste familie vallen onder de lagere dekking.

Als in Thailand iemand komt te overlijden bij een auto-ongeluk of dusdanig gewond raakt dat hij/zij 20 dagen of langer niet kan werken, wordt het automatisch een criminal act. In dat geval moet de politie het officieel de rechter brengen. Theoretisch gesproken kan de politie u op dat moment ook vastzetten als ze bang zijn voor vluchtgevaar. Als dit gebeurt, komt iemand van de maatschappij de borgtocht betalen. Dit is een heel theoretische dekking aangezien het in de praktijk eigenlijk haast nooit voorkomt.

Huurauto’s moeten een speciale verhuurverzekering hebben. Voornamelijk veel kleinere verhuurders nemen het hiermee niet zo nauw. Vraag daarom altijd om de verzekeringspolis. Let goed op wat er onderop de polis staat. Als u een tekst ziet zoals op onderstaande afbeelding kunt u er vanuit gaan dat dit geen verhuurverzekering is. Een gevolg kan zijn dat de maatschappij niet zal dekken als er schade wordt gereden. Als op deze plaats termen staan als “For Hire/Rent” of “commercial use” is het in het algemeen wel in orde.

Bij een aanrijding kunt u het beste meteen het alarmnummer van de verzekeringsmaatschappij bellen. De maatschappij stuurt dan een “surveyor” naar de plaats van de aanrijding. De surveyor zal het papierwerk regelen, indien nodig zorgen dat de auto wordt afgesleept en de contacten met de politie verzorgen.

Belangrijk te weten is dat vrijwel alle maatschappijen dit werk uitbesteden aan “Law Offices”. Als er een aanrijding gemeld wordt op de alarmcentrale van de maatschappij, zal men daar kijken welke Law Office het beste gebeld kan worden en die sturen vervolgens iemand ter plaatse. Ondanks het feit dat het in Thailand wat dit betreft beter is geregeld dan in Nederland, levert de tussenkomst van de surveyor toch nogal eens klachten op. De meest gehoorde klachten hierover:

-De Surveyor spreekt geen Engels.
Dat komt inderdaad vaak voor. Als er iets afgestemd moet worden, fungeert de alarmcentrale dan vaak als telefonische tolk.
-Het duurt lang voordat de Surveyor ter plaatse komt. Dit gebeurt ook regelmatig, zeker als het weer wat slechter wordt en er meer aanrijdingen tegelijkertijd zijn. Als alle surveyors van een Law Office al bezet zijn, kunnen wachttijden oplopen tot een uur.

Hier gaat iedere maatschappij anders mee om. Als u een trekhaak wilt plaatsen en een aanhanger gaan trekken met de auto, informeer dan eerst bij uw tussenpersoon of dit is toegestaan. Er zijn namelijk een aantal maatschappijen die niets meer dekken als er een aanhanger wordt getrokken.

Er zijn tientallen maatschappijen die compulsories aanbieden. Deze worden ook aangeboden op de transportation offices. Veel mensen, ook diegenen die al een extra verzekering hebben, kiezen ervoor om de compulsory daar aan te schaffen op het moment dat men de wegenbelasting betaalt. Op zich geen probleem want dekkingen en premie zijn overal gelijk. Toch is het verstandiger om de compulsory te nemen bij dezelfde maatschappij als waar u de extra (bijvoorbeeld First Class) verzekering heeft. De reden hiervoor is dat de extra verzekering pas gaat dekken nadat de limiet van de compulsory is bereikt. Stel dat door een aanrijding iemand in het ziekenhuis terecht komt en de rekening is 400,000 baht. De eerste 80,000 baht worden door de maatschappij van de compulsory betaald. Pas als die limiet is bereikt, springt de extra verzekering in die verder gaat dekken tot aan de limiet. Onnodig te melden dat het in dergelijke situaties gecompliceerd kan worden als men met 2 verschillende maatschappijen moet dealen. Neem dus de compulsory bij dezelfde maatschappij als waar u de extra verzekering heeft.

Geen. In Thailand geldt de regel: Niet betalen is niet verlengen. Als u niet wil verlengen, hoeft u dus niets te ondernemen. Als u tussentijds wil opzeggen, is dat ook mogelijk. De maatschappij zal u dan terugbetalen volgens het terugbetaalschema uit de algemene voorwaarden. Dit is niet pro rato maar ongeveer 75 % van de nog resterende looptijd.

Als u een First Class verzekering heeft en bijvoorbeeld ratten knagen de kabels door, dan is dat gewoon gedekt. Als u een eigen risico heeft, is dat hierop van toepassing.

Helaas langer dan we vanuit Europa gewend zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met – laat me voorzichtig zijn – een andere manier van plannen. Daarnaast is het in bepaalde periodes eenvoudigweg een stuk drukker (denk aan het regenseizoen). Het leveren van onderdelen kan ook langer duren. Als uw auto nog rijdbaar is, spreek dan met de garage af dat de auto pas binnen wordt gebracht als alle onderdelen er zijn en men tijd heeft om direct te beginnen met repareren.

Indien de herstelkosten hoger zijn dan 70 % van de verzekerde waarde zoals vermeld op uw polis, wordt de auto total loss verklaard. U ontvangt dan het bedrag zoals op de polis staat vermeld. Het wrak wordt dan eigendom van de maatschappij.

Het is min of meer standaard dat accessoires voor 20,000- baht zijn meeverzekerd bij een First Class verzekering. Als u echt dure accessoires heeft, zullen deze apart opgegeven moeten worden om ze onder de dekking te laten vallen.