Ongevallenverzekering


AA Insurance Brokers kan u verschillende soorten ongevallenverzekeringen aanbieden die u en uw familie een uitstekende dekking garanderen. Wereldwijd en 24 uur per dag. Een ongevallenverzekering biedt financiële zekerheid in het geval u (of uw gezinsleden) blijvend invalide raakt of komt te overlijden door een ongeval. De verzekeringsmaatschappijen waar wij mee samenwerken zijn door ons uiterst zorgvuldig geselecteerd, bieden de beste dekkingen en behandelen eventuele claims op een efficiënte, professionele en adequate wijze. Wij zijn er om een zorg weg te nemen op juist die momenten in uw leven dat het even tegenzit. De omvang, reikwijdte, voordelen en polis opties tussen de maatschappijen verschillen van elkaar. Het is daarom belangrijk dat u een polis heeft die past bij uw persoonlijke situatie, budget en wensen.

 

De volgende dekkingen maken in ieder geval deel uit van een ongevallenverzekering:

  • Overlijden
  • Blijvende invaliditeit
  • Tijdelijke invaliditeit
  • Verlies van zicht of gehoor
  • Kosten ziekenhuisopname
  • Medische onkosten
 

talk To A Professional Insurance Specialist Insurance Is About Peace of Mind and Trust

Independent advice

For many years AA Insurance Brokers has been advising individuals, families, self-employed and business clients worldwide on the best medical cover, suiting ones personal situation and budget.

Make an appointment

Do not delay your plans for a good Insurance, but talk to us. Use the contact form for an appointment or give us a call... You're Welcome.

Right Choice

We have selected the best out of the best and work with insurance companies that provide you and your family with the finest level of coverage and deal with claims the right way.